Comparador d'assegurançes de salut

slider comparador

Comparador d’assegurançes de salut

Encara no saps quina de les nostres assegurances de salut és la que millor s’adapta a les teves necessitats?

Et presentem una taula comparativa de les cobertures de les nostres assegurances de salut, així com els trets principals de cadascuna d’elles perquè la teva tria sigui més fàcil. I a més, un cop hagis escollit la teva assegurança, pots demanar-nos més informació.

Centres concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 100% de la despesa CASS²

______________

Centres no concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 58% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 58% de la despesa CASS²

______________

Homeopatia

PIAM: 100% de la despesa real

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS

Crèdit Hospitalització: No inclòs

______________

Acupuntura

PIAM: 100% de la despesa CAAS

Crèditsalut: No inclòs

Crèdit Hospitalització: No inclòs

Centres concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 100% de la despesa CASS²

______________

Centres no concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 58% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 58% de la despesa CASS²

Cures, extraccions, empastaments, higiene

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: No inclòs

En cas de mort

PIAM: 10.000 €

Crèditsalut: A partir de 6.000 €

Crèdit Hospitalització: A partir de 3.000 €

______________

En cas de diagnosi de malaltia greu

PIAM: 10.000 €

Crèditsalut: No inclòs

Crèdit Hospitalització: No inclòs

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

PIAM: 10 %

Crèditsalut: 10 %

Crèdit Hospitalització: 10%

______________

Per la parella

PIAM: No inclòs

Crèditsalut: 30 % per tota la vida

Crèdit Hospitalització: No inclòs

PIAM

Crèditsalut

Crèditsalut hospitalització

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS
Centres no concertats amb la CASS
Homeopatia
Acupuntura

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS
Centres no concertats amb la CASS

Cobertura dental

Cures, extraccions, empastaments, higiene

Indemnitzacions

En cas de mort
En cas de diagnosi de malaltia greu

Descompte

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc
Per a la parella
¹ És l’import total de la factura.
² És la tarifa fixada per la CASS que els centres concertats es comprometen a facturar. En el cas del Crèditsalut Hospitalització, sempre que es deriven en Hospitalització.