Creand Pla Estudiant Assegurat

El Creand Pla Estudiant Assegurat està destinat a aquelles persones que volen estalviar per al futur dels seus fills, nets o nebots de manera progressiva, amb la màxima tranquil·litat.

pr CreditEstudiantAssegurat

00 Caracteristicas documento2 line green

Característiques

Aquest pla s’adreça a persones adultes amb fills, nebots, nets o menors al seu càrrec que estiguin interessades a contractar un pla d’estalvi pensant en el futur d’aquests menors.

00 Avantatges document line green

Avantatges

El Creand Pla Estudiant Assegurat garanteix:

00 rescats exchange line green

Rescats

El primer rescat es pot realitzar un cop hagin passat dos anys des de la contractació del producte.

A partir del segon any, i fins a 2 anys abans del venciment, es pot realitzar un rescat parcial (mínim de 300 €) o total amb una penalització de l’1% sobre el capital rescatat. En aquest cas, però, el capital no estarà garantit.

El valor de rescat és l’import mínim entre la provisió matemàtica i el valor de mercat dels actius vinculats

Durant els 2 anys anteriors al venciment, el capital rescatat no estarà subjecte a cap penalització.

Excepcionalment, el capital es pot rescatar en qualsevol dels casos següents:

00 venciments time line green

Venciments

El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.

 

En arribar al venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda. 

00 venciments time line green

Venciments

El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.

 

En arribar al venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda. 

00 informacion

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.