Creand Baixa

El Creand Baixa és una assegurança de vida amb un complement per baixa laboral que garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que l’assegurat no pugui treballar com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident.

00 Caracteristicas documento2 line green

Característiques

Creand Baixa és una assegurança de vida, amb un complement per baixa laboral, que garanteix el pagament d’una indemnització pels dies que l’assegurat no pugui treballar a causa d’una malaltia o d’un accident.

 

Creand Baixa és ideal per a persones que exerceixin una activitat laboral remunerada i que estiguin donades d’alta a la CASS com a assegurats assalariats.

00 Avantatges document line green

Avantatges

00 Prestacions contrato line green

Prestacions

00 En cas de sinistre telefono line green

En cas de sinistre

Cal presentar a Crèdit Assegurances, dins dels trenta dies següents, un certificat lliurat per un metge col·legiat a Andorra que declari que l’assegurat es troba totalment i temporalment incapacitat per treballar, i en què a més faci constar:

Si la incapacitat laboral es perllonga per més de trenta dies, l’assegurat ha de remetre periòdicament a l’assegurador (i, com a màxim, cada trenta dies) un certificat mèdic de continuació de la incapacitat laboral.

00 Carencies enviar line green

Carències

1 mes.


Sense carències, si el client contractant del producte fa un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.

00 Carencies enviar line green

Carències

1 mes.


Sense carències, si el client contractant del producte fa un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.

00 informacion

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.