Assegurança Professionals

L’Assegurança Professionals és una assegurança de vida que indemnitza amb el pagament d’una quantitat diària pels dies que l’assegurat no pugui treballar per malaltia o accident que requereixi assistència mèdica.

pr assegurança profesional

00 Caracteristicas documento2 line green

Característiques

L’Assegurança Professionals és una assegurança de vida que indemnitza amb el pagament d’una quantitat diària pels dies que el professional no pugui treballar per malaltia o accident i que requereixi assistència mèdica.

 

Pot beneficiar-se d’aquesta assegurança tant si és empresari com professional liberal.

00 Avantatges document line green

Avantatges

00 Prestacions contrato line green

Prestacions

00 En cas de sinistre telefono line green

En cas de sinistre

Cal presentar a Crèdit Assegurances, dins dels trenta dies següents, un certificat lliurat per un metge col·legiat a Andorra que declari que l’assegurat es troba totalment i temporalment incapacitat per treballar, i en què a més faci constar:

Si la incapacitat laboral es perllonga per més de trenta dies, l’assegurat ha de remetre periòdicament a l’assegurador (i, com a màxim, cada trenta dies) un certificat mèdic de continuació de la incapacitat laboral.

00 Carencies enviar line green

Carències

10 mesos per maternitat.

00 Carencies enviar line green

Carències

10 mesos per maternitat.

00 informacion

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.